31 de desembre 2021

La Generalitat de Catalunya elabora un nou marc normatiu per protegir el model d'Escola Catalana que torni a comptar amb el consens majoritari possible de tot el sector

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa, a través del Departament d’Educació, un seguit d’actuacions per defensar el model d'Escola Catalana. La primera és elaborar un nou marc normatiu amb l’objectiu de fomentar l’ús del català en el sistema educatiu. El Govern català vol mantenir el consens que ha fet possible el model d’Escola Catalana i treballar amb partits, entitats i experts. El Departament d’Educació actuarà a través de la Inspecció d’Educació per vetllar que es doni compliment als Projectes lingüístics vigents en cada centre educatiu, és a dir perquè el que està establert en el projecte de cada centre sigui efectivament el que passi dins les aules. D’aquesta manera es vol revertir la situació actual que segons mostren les primeres dades ha suposat una disminució de l’ús del català en els darrers 15 anys. Per tal de fomentar l’ús del català i donar les eines necessàries als professionals dels centres per fer-ho possible, els departaments d’Educació i de Cultura han treballat un Pla de promoció de l’ús de la llengua catalana. El programa impulsarà la creació de grups a cada centre per tal d’analitzar-ne la situació lingüística i treballar propostes de millora... [+ informació]