13 de desembre 2022

El programa «Lletres a les Aules» de la Institució de les Lletres Catalanes obrirà el cus 2023-2024 una nova modalitat de trasmissió oral de l'obra d'autors patrimonials adreçada a cicles educatius d'infantil i primària

El programa, que porta per lema «Els nostres clàssics en veu alta» s'adscriu dins del veterà programa «Lletres a les Aules» que organitza habitualment col·loquis amb autors a partir de la seva obra. La nova modalitat oferirà als centres educatius la possibilitat de treballar autors patrimonials de manera lúdica i participativa a través de l’oralitat per tal de fomentar el gust per la lectura i l’hàbit lector. S’entén per autors patrimonials aquells autors que representen un llegat cultural, conformen la memòria col·lectiva i la tradició literària catalana i esdevenen cabdals per a generacions literàries posteriors. El nou programa s'adreçarà a partir del curs 2023-2024 a l'alumnat de segon cicle d’infantil i de primària. Els interessats a participar-hi han de presentar les seves propostes abans del 15 de març del 2023 i una comissió formada pel Departament d'Educació, l'IBBycat i la Institució de les Lletres Catalanes avaluarà els projectes presentats i aquells que compleixin els requisits s’afegiran al catàleg del programa. Anualment es renovarà l'aportació de propostes. Les principals característiques dels projectes són que els textos han de ser prescriptius i pertànyer a obres literàries del patrimoni cultural català. Es valoraran els referents literaris patrimonials específicament de LIJ en català. Hauran d'oferir un dossier de continguts com a suport per preparar l’activitat abans de la sessió. Els projectes hauran de ser de qualitat, és a dir, hauran de ser un model i referent de llengua, hauran de tenir un tractament respectuós amb l’obra original i una posada en escena coherent amb la seva essència. Les sessions, que han de ser atractives, lúdiques i participatives, han de tenir una durada d'una hora com a màxim. Les sessions han de ser atractives, lúdiques i participatives. S'hi podran presentar candidats a títol individual o màxim amb dues persones. Es valorarà un enregistrament audiovisual que permeti avaluar la proposta i també un dossier gràfic amb imatges o projectes realitzats prèviament. Un cop aprovades les sessions que sol·licitin els centres educatius, l'activitat serà renumerada d'acord amb els barems establerts per la Institució de les Lletres Catalanes... [+ informació]