06 de maig 2016

Quatre «Vaixells» i un desert

Jordi Losantos. «Tots els colors del camaleó». Il·lustracions de Cristina Losantos. Col·lecció El Vaixell de Vapor. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2011. A partir de 7 anys. Premi El Vaixell de Vapor 2011. Victòria Tubau. «Les gallines del Batat i altres històries». Il·lustracions de l'autora. Col·lecció El Vaixell de Vapor. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir de 8 anys. Premi El Vaixell de Vapor 2012. Maria Àngels Juanmiquel. «La vergonyosa excusa de la hiena». Il·lustracions de Cristina Picazo. Col·lecció El Vaixell de Vapor. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2013. A partir de 9 anys. Premi El Vaixell de Vapor 2013. David Cirici. «El vol de l'oreneta». Il·lustracions de Raquel Marín. Col·lecció El Vaixell de Vapor. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2015. A partir de 9 anys. Premi El Vaixell de Vapor 2015. [+ crítica]