17 d’abril 2012

Dolors Garcia i Cornellà. «Serena». Il·lustracions de Jordi Vila Delclòs. Disseny coberta: Jordi Salvany. Col·lecció Narrativa Singular. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012.

El terratrèmol de la Candelera. Dolors Garcia i Cornellà. «Serena». Il·lustracions de Jordi Vila Delclòs. Disseny coberta: Jordi Salvany. Col·lecció Narrativa Singular. Editorial Cruïlla. Barcelona, 2012. A partir 12 anys. Pàgs. 189. Preu paper: 14,50 € [+ crítica]