14 de juny 2016

Una papallona amb l'agulla clavada

Margarida Aritzeta. Una papallona amb l'agulla clavada. «La nit de la papallona». Foto coberta: Ilolab/Serov/Shutterstock. Editorial Barcanova, Barcelona, 2016. A partir de 15 anys. (Article d'Andreu Sotorra) [+ crítica]