01 de juny 2010

Noves tecnologies i consum cultural

L’actual immersió dels infants en la societat de la informació fa de les noves tecnologies el seu canal habitual de consum cultural [+ informació]